Overig

Voor overige zaken kunt U storten op
bankrekeningnummer NL49 RABO 0318 1972 94
t.n.v. Evangeliegemeente De Deur Nieuwegein

Vermeld hierbij in de omschrijving het doel van de gift.

Ga terug